In deze rubriek worden een aantal boeken belicht die op de zolder van de menswetenschap terecht gekomen zijn... Deze artikels verschenen in De Standaard der Letteren en De Tijd.

(R)evolutie | Charles Darwin - Het ontstaan van soorten
Alleenspraak | Mark Twain - King Leopold's Soliloquy
Amen en uit | J.G. Frazer - The Fear of the Dead in Primitive Religion
Bangmakers | Alex Comfort - The Anxiety Makers. Some curious sexual preoccupations of the medical profession
Beschaafde genocide | Zygmunt Bauman - Modernity and the Holocaust
Beschaafde wereld | Raul Hilberg - The Destruction of the European Jews
Broertje dood | Pseudo-wetenschap
Dan maar als leeslamp | Neil Postman - Wij amuseren ons kapot. De geestdodende werking van de beeldbuis
De dikke van Dale
De drie K's | W.P. voor de Vrouw. Encyclopaedie
De grote trek | The Donner Party
Doorbroken ijs | G.L. Durlacher - Verzameld werk
Dromen zijn bedrog | Sigmund Freud - De droomduiding
Dubbel leven | Suzanne Lilar - Une enfance gantoise
Een gat in het geheugen | Draaisma, Douwe - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt
Een naam als woordenboek | Pierre Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe sicle
God tegen allen | Anselm R. von Feuerbach - Kaspar Hauser
Heksenhamer | Henry Institoris & Jacques Sprenger - Le marteau des sorcires
Hemelbestormer | Oskar Panizza - Het liefdesconcilie
Het grootste woordenboek | WNT
Het slechte voorbeeld | Baron d'Holbach - Le christianisme dvoil
Hitlers prestatie | Sebastian Haffner - Kanttekeningen bij Hitler
In dreams | Hervey de Saint-Denys - Les rves
Kaas en wormen | Carlo Ginzburg - De kaas en de wormen
Laatste oordeel | Leon Festinger - When Prophecy Fails
Leider Leopold | Mark Twain - King Leopold's Soliloquy
Mensenmeters | Stephen Jay Gould - The Mismeasure of Man
Nietsdoen | Thorstein Veblen - The theory of the leisure class
Ontnuchterend | Edward Behr - Prohibition. The thirteen years that changed America
Oorlog aan de oorlog | Ernst Friedrich - Krieg dem Kriege!
Paus met ballen | Emmanuel Rhodis - Pausin Johanna
Prt dporter | Edgar Morin - La rumeur d'Orlans
Schaamengelen | Alfred Franklin - La vie prive d'autrefois
Shocking | Stanley Milgram - Grenzeloze gehoorzaamheid
Souvenir | Susan Sontag - On photography
The Monkey Trial | Edward J. Larson - Summer for the Gods
Uitgelachen | Henri Bergson - Le rire. Essai sur la signification du comique
Vrijheid, blijheid | B.F. Skinner - Beyond Freedom and Dignity
Waar gebeurd | Peter Burger - De gestolen grootmoeder. Sagen uit het moderne leven
Wegbereider | Voltaire - Dictionnaire philosophique
Zonder protocol | De protocollen van de wijzen van Zion