Vuil Evergem | falende gemeente

Bron: Wikimedia Commons

Inwoners van Evergem, een van de meest door de industrie vervuilde gemeenten van Vlaanderen, moesten op 10 mei ll. via het televisienieuws vernemen dat een aantal Evergemnaars sinds een vijftal dagen besmet waren met de legionellabacterie en opgenomen waren in Gentse ziekenhuizen. Het gemeentebestuur verwittigde niet één inwoner en stuurde pas op 14 mei een ‘update’ rond via haar digitale Nieuwsbrief – die alleen ontvangen wordt door personen die er op ingeschreven hebben. In die ‘update’ werd beweerd dat de besmettingen van 13 mei dateerden (in werkelijkheid 5 mei). Een schrijf- of denkfout of een zelfrechtvaardiging achteraf, wie zal het zeggen? In dit bericht van de gemeente en in alle hierop volgende ‘updates’ verschool men zich achter de privacy van de getroffen mensen om vooral niet duidelijk te maken in welk gebied van het uitgestrekte Evergem de besmetting zich voordeed. Alleen maar sussende, in slaap wiegende woorden: geen enkel gevaar, maar wel tussen haakjes dat de incubatietijd van de besmetting enkele weken kan duren.

Daags na de eerste ‘update’ stelde ik een petitie aan de burgemeester op die ik rondstuurde via een Evergemse buurtwerking (een tweehonderdtal leden). Niet één brave burger wou ze ondertekenen. Hierop nam ik telefonisch contact op met de krant De Standaard en stuurde alle documenten op vergezeld van commentaar. Toen ook hiermee niets gebeurde en men de mogelijke bron van de bacterie ook in de media niet vrijgaf, stuurde ik dit ook naar de VRT Nieuwsdienst. Twee dagen later was hier nog geen woord aan vuil gemaakt. Hierna stuurde ik een en ander naar Het Nieuwsblad maar ook daar gebeurde er niets mee. Te druk met verkiezingsonzin?

Evergem is, zoals gezegd een industrieel belaagde gemeente. Evergemnaars weten dat het hier ‘als de wind verkeerd zit’ behoorlijk kwalijk kan ruiken en dat vlakke oppervlakten in de tuin dan vak met roet bedekt worden. Toen ik hier een jaar of 15 geleden kwam wonen, nam ik na een paar maand telefonisch contact op met de verantwoordelijke milieudienst. Ik kreeg te horen dat ik de bron van de vervuiling moest aangeven en zelf stalen moest nemen. Dat deed die deur dicht.

Toen de bron van vervuiling zo goed als zeker gekend was, wou de gemeente die niet aan zijn inwoners meedelen om geen mogelijk onschuldig bedrijf in een kwaad daglicht te stellen. Toen de bron met zekerheid was vastgesteld verschool de gemeente zich (telkens in haar Nieuwsbrief) achter het feit dat er een gerechtelijk onderzoek liep en ze een soort zwijgplicht had.

Wat de legionellabesmetting betreft kan men zich afvragen waarom de vele koeltorens extra ontsmet moesten worden. Volstaan de voorgeschreven reinigingen dan (toch) niet? Belangrijker is dat de gemeente hieruit lessen zou moeten trekken. Nu zijn er al behoorlijk wat mensen besmet en twee doden gevallen (tamelijk uitzonderlijk, zelfs wereldwijd gezien). In deze door de industrie bedreigde gemeente kunnen zich nog ernstiger besmettingen voordoen, ja rampen gebeuren. Als het gemeentebestuur de legionellabesmetting al niet ernstig genoeg neemt, als ze daarvoor haar inwoners niet tijdig op de hoogte kan of wil brengen, wat staat er dan te gebeuren?

 

Gepubliceerd op De Wereldmorgen op 5 juni 2019