Historische canon

De Verlichting met zijn vele positieve en negatieve, directe en indirecte gevolgen, tot op heden.

* licht van de Rede i.p.v. dat van God; geen Openbaring

* alle kennis is van zintuiglijke oorsprong - alles is kenbaar

* dankzij rede, wetenschap en techniek kan alles doorgrond en (uiteindelijk) beheerst worden - alles is maakbaar

* absoluut geloof in voortdurende, noodzakelijke vooruitgang

* goden, moraal, regeringen zijn niet van god gegeven maar van menselijke makelij

* (religieuze) verdraagzaamheid i.p.v. fanatisme

* verlichte monarchie, burgerlijke democratie i.p.v. absolutisme; scheiding der machten

* Amerikaanse en Franse revoluties en grondwetten

* rechten van mens en (vooral) burger

* ordening en classificatie; indeling van planten, dieren en mensen in soorten

* meer- en minderwaardigheid; in- en uitsluiting

* 'wetenschappelijke' zuivering volk, natie, ras: opsluiting, dwangsterilisatie, 'genadedood', deportatie, uitroeiing

Verschenen in De Morgen van 21 oktober 2006. Geschreven in antwoord op een vraag die de redactie aan enkele historici voorlegde: 'welke (historische) canon zouden Belgische jongeren moeten kennen?'