Staatsnegationisme

Uitstekende bijdrage van Luc Bonneux over de negationismewet (De Standaard 30.9.06). Vrijheid van meningsuiting duldt geen uitzonderingen. Schaf af die handel, weg met de negationismewet! En breidt die vooral niet uit tot andere genocides zoals nu overwogen wordt. Die tendens geeft aan dat de inkrimping van grondwettelijke vrijheden uitnodigt tot escalatie, bijvoorbeeld om niet te discrimineren naar andere genocides toe.

Aanleiding voor het stuk tegen de negationismewet was naar alle waarschijnlijkheid de schrapping door het Europees parlement, woensdag laatstleden, van één van de voorwaarden waaraan Turkije moest voldoen om toegelaten te worden tot de Europese Unie: de genocide op de Armeniërs erkennen. Die voorwaarde heeft men nu om realpolitische, economische redenen laten vallen. Hier gaat het niet om vrijheid van meningsuiting, maar wel om de volgehouden weigering van een Staat een volkenmoord te erkennen die in zijn naam werd gepleegd. Een Staat die toelaat dat sommige van zijn burgers die die misdaad wel erkennen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden, straf riskeren. Je mag er niet aan denken wat er zou gebeuren als Duitsland of enkele Duitse politici de jodenuitroeiing in twijfel zouden trekken. Van een dubbele moraal gesproken.

Wat de genocide op de Armeniërs betreft, ligt de zaak ook iets ingewikkelder. Ondertussen erkent de Turkse regering de gruweldaden wel, maar ze wijst op de medeverantwoordelijkheid van 'de' Armeniërs, die tijdens WO-I de kant kozen van de Russen, een eigen Staat nastreefden etc... En, wezenlijk punt, Turkse politici weigeren mordicus het woord genocide in de mond te nemen, want de toenmalige Turkse regering zou nooit de intentie gehad hebben om de Armeniërs uit te roeien. En zo'n intentie is juridisch gezien helaas een voorwaarde om van genocide te mogen spreken. Van die clausule maken ook de internationale gemeenschap, de VS en de VN handig misbruik om niet te moeten tussenkomen bij volkenmoord, ook niet als die al jaren aan de gang is. Hoog tijd dus om het begrip genocide op dit punt te herzien of de plicht tot tussenkomst te koppelen aan misdaden tegen de menselijkheid.

Verschenen in De Standaard van 3 oktober 2006