Moraal is des mensen

De ene mens is goed en de andere slecht. Hoe kan dit en waarom is dit zo ontstaan en door wie of wat. Waarom niet alleen goede dingen op aarde? Ik heb zelf heel veel slechtheid meegemaakt tijdens mijn leven. Veroorzaakt door mensen die negatief zijn (slecht) (vraag van 59-jarige vrouw opwww.ikhebeenvraag.be, december 2009) 

Er zijn geen goede of slechte mensen. Er zijn alleen mensen die zich goed of slecht gedragen. Alle mensen gedragen zich bij tijd en wijlen (afhankelijk van het moment en de omstandigheden) goed of slecht. Moreel perfecte mensen bestaan niet. Ook al niet omdat iemands moreel gedrag niet alleen door hem- of haarzelf wordt beoordeeld, maar ook en zelfs vooral door zijn/haar omgeving. Mensen die zich altijd goed of slecht gedragen bestaan alleen in fictie, zoals engelen en duivels. 

Goed en kwaad zijn menselijke categorieën om onderling gedrag te regelen, om het sociaal verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het zijn de verkeersregels van de intermenselijke omgang. 

Er zijn geen positieve en negatieve mensen. Alle mensen hebben (bij momenten) iets goeds en iets slechts in zich. Goed en kwaad kunnen verschillen naargelang de situatie waarin men verkeert en naargelang de beoordelaar van het gedrag. Wat voor de ene mens een ultiem goed is, kan voor de andere het grootste kwaad zijn. Ook al wordt ongewenste zwangerschap beter voorkomen dan 'genezen', abortus kan in bepaalde medische en/of sociale omstandigheden een zegen zijn (ook voor het ongeboren embryo), ook al is dat voor mensen die streng in de leer zijn het absolute kwaad, ja moord. Euthanasie, de zelf gewilde dood van een terminale patiënt, is een verlossing voor de persoon die dat wil; sommigen zien het als een absoluut kwaad. Denk ook aan het nog moeilijker liggende voorbeeld van zelfdoding (afkeurend en foutief 'zelfmoord' genoemd). 

Er is geen 'waarom'. Goed en kwaad, deze wereld, zijn niet door iemand geschapen, gepland of gewild. We zijn maar mensen. Er is geen god (die alles netjes zou kunnen regelen). Een en ander is dus overduidelijk niet geregeld en loopt ook regelmatig uit de hand. Omdat we maar mensen zijn en bij afwezigheid van goden alles of toch zoveel mogelijk zelf moeten regelen, zelf telkens opnieuw orde op zaken moeten stellen.