In god moet je geloven

Waarom is God er? Sommigen zeggen dat God er niet is maar ik vraag me af waarom dat God er is (vraag van tienjarige jongen op www.ikhebeenvraag.be). 

Goden zijn er omdat de mensen ze nodig hebben. Niet de mens is door god geschapen, mensen hebben goden geschapen. En dat hebben ze om verscheidene redenen gedaan maar vooral omdat ze niet goed zonder een god kunnen. God is een hoger doel, hij of zij (want waarom moet een god mannelijk zijn?) geeft zin of richting aan het leven, het bestaan. Mensen hebben het bijzonder moeilijk met aanvaarden dat ze 'slechts' dieren zijn, zij het dat ze doorgaans iets redelijker, iets intelligenter zijn dan andere dieren (al valt dat ook vaak tegen). Goden worden ook vaak gebruikt, aangevoerd om mensen in toom te houden, zich te doen voegen naar de regels (normen) van de groep (maatschappij) waar ze toe behoren, deel van uitmaken. 

Bedenk dat dit het antwoord is van iemand die niet in goden gelooft. Want er IS geen god, je moet er in geloven. Niet iedereen heeft dat geloof nodig. Mensen kunnen op andere manieren zin geven aan hun bestaan en hun onderling gedrag regelen; al is dat nooit echt makkelijk. 

Knap van je dat je hierover nadenkt en dat je deze vraag stelt. Mijn antwoord is misschien nog wat moeilijk voor je, vraag gerust meer uitleg (aan mij of mensen in je omgeving). En misschien krijg je hier ook nog een antwoord van iemand die wel in een god gelooft. 

(februari 2009)