Een positieve Hitler?

Is het denkbaar dat latere historici positieve elementen zullen ontdekken in het politieke leven van Hitler (uiteraard zal men nooit de holocaust en de oorlogen als positief kunnen beschouwen), want voor de tweede wereldoorlog begon werd hij in Duitsland en elders door velen bewonderd (vraag van een 51-jarige man op www.ikhebeenvraag.be 

Interessante vraag die al voor een flink deel beantwoord werd door historici, onder meer door Sebastian Haffner in zijn Kanttekeningen bij Hitler. Zie daarover Hitlers prestatie

Er valt nog veel meer te zeggen over de 'positieve prestaties' van Adolf Hitler, of toch initiatieven en daden die velen stilzwijgend goedkeurden, minstens niet afkeurden, of achter de schermen toejuichten. Ik denk bijvoorbeeld aan de dwangsterilisatie van geesteszieken en zwakzinnigen die in nazi-Duitsland midden 1933 al, dus kort na de machtsovername door de nationaalsocialisten, bij wet werd vastgelegd en vanaf 1 januari 1934 massaal werd uitgevoerd. Een jaar eerder, in januari 1933, vlak voordat de nazi's aan de macht kwamen, was men ook in grote delen van Duitsland, onder meer in het grote Pruisen bijna aan een vergelijkbare sterilisatiewet toe, zij het wel met toestemming van de betrokkene (voor wat die waard was!) of diens vertegenwoordiger, en wel van dezelfde categorieën als die in de nazi-wet. Die nazi-wet werd overigens in december 1933, vlak voordat hij in voege zou treden, zeer positief onthaald in onder meer The New York Times . Daar rekende men op de voorpagina bewonderend voor hoeveel nazi-Duitsland hierdoor zou besparen (in verscheidene VS-staten werd toen al enkele decennia onder dwang gesteriliseerd, zij het niet zo massaal als in nazi-Duitsland). En toen de Tweede Wereldoorlog eindelijk voorbij was, duurde het vele decennia voor men deze dwangsterilisaties van mensen met een zware en zelfs lichte mentale handicap begon af te keuren. 

Idem dito eigenlijk voor wat we nu met een slachtofferterm de Holocaust(brandoffer aan god) noemen, maar eigenlijk, met een daderterm, Endlösunghoort te heten, 'Eindoplossing van de Joodse kwestie'. Die Joodse kwestie werd toen in veel landen ervaren als een wereldwijd probleem. In die mate dat, toen Hitler en zijn kompanen, er onder meer in 1938 alles aan deden om Duitse (en Oostenrijkse) Joden aan het buitenland kwijt te geraken, dat maar niet wou lukken. In dat jaar beslisten wereldleiders op een conferentie in het kuuroord Evian dat ze hun grenzen niet verder zouden open stellen dan ze al stonden voor Joden, waarop dan, als bijkomend drukkingmiddel in november dat jaar de Reichskristallnacht volgde en bijna 30.000 Joden voor het eerst als Joden (en niet als verzetsstrijders, communisten) tijdelijk in concentratiekampen werden opgesloten.