Godsbestaan

Waarom is God er? Sommigen zeggen dat God er niet is maar ik vraag me af waarom dat God er is. (vraag van een tienjarige jongen op www.ikhebeenvraag.be 

Goden zijn er omdat de mensen ze nodig hebben. Niet de mens is door god geschapen, mensen hebben goden geschapen. Ze deden dat om verscheidene redenen maar vooral omdat ze er nood aan hebben, niet goed zonder kunnen. God is een hoger doel, hij of zij (waarom zou een god mannelijk moeten zijn?) geeft zin of richting aan het leven, het bestaan. Mensen kunnen moeilijk aanvaarden dat ze 'slechts' dieren zijn, zij het dan doorgaans iets redelijker, iets intelligenter dan andere dieren (al valt dat ook vaak tegen). Goden worden ook vaak gebruikt, aangevoerd om mensen in toom te houden, zich naar de regels voegen van de groep (maatschappij) waar ze deel van uitmaken. 

Bedenk dat dit het antwoord is van iemand die niet in goden gelooft. Want tot het bewijs van het tegendeel is er geen goed. Daarom moet je erin geloven.   Niet iedereen heeft dergelijk geloof nodig. Mensen kunnen op andere manieren zin geven aan hun bestaan en hun onderling gedrag regelen; al is dat nooit echt makkelijk. 

Knap van je dat je hierover nadenkt en dat je deze vraag stelt. Mijn antwoord is misschien nog wat moeilijk voor je, vraag gerust meer uitleg (aan mij of mensen in je omgeving). En misschien krijg je hier ook nog een antwoord van iemand die wel in een god gelooft. 

(februari 2009)