Waarom evolutie | Leven is veranderen

Waarom vindt er evolutie plaats? Waarom konden organismen niet gewoon hetzelfde blijven? (vraag van veertienjarig meisje op www.ikhebeenvraag.be) 

De manier waarop je je vraag stelt lijkt in te houden dat je evolutie, verandering als het ware betreurt. Want organismen (levende wezens, leven) die niet veranderen, dat is anders dan je schrijft niet 'gewoon' maar ongewoon. 

Leven houdt verandering, evolutie in; aanpassing aan veranderende omstandigheden. Leven dat 'wil' voortbestaan moet veranderen, moet zich aanpassen. Juist dat onderscheidt levende, organische wezens, van dode, anorganische materie. 

Er is ook geen 'waarom'.  De waaromvraag lijkt een vraag te zijn naar reden, doel, motief van biologische evolutie - en er is geen reden, doel of motief. 

Wat oorzaken (of determinanten, bepalende factoren) van de biologische evolutie betreft heb je naast veranderende omgevingsfactoren ook seksuele voortplanting (kruising, door elkaar menging van verschillende bestanden van genen) en mutaties. Ook die zijn in hoge mate ongericht, niet doelgericht. 

Om, met het bovenstaande in gedachten, zeer concreet te antwoorden op je vraag: biologische evolutie dient (op de lange duur) overleving. 

(april 2009)