Dubbel lief

Is het normaal dat men verliefd is op twee mensen? Het is mij overkomen en het is niet vanzelf overgegaan. Ik heb met elk van hun een oprechte vriendschapsband. Is het moreel fout? Moet ik er iets aan doen? Wie kan mij helpen?(vraag van een zesentwintigjarige op www.ikhebeenvraag.be)

Dit is volkomen normaal. Het overkomt betrekkelijk veel mensen (en is dus in die zin 'normaal') maar de meesten doen er zo snel mogelijk iets aan, verdringen de ene verliefdheid voor of door de andere, laten de ‘dubbelzinnigheid’ niet toe. Misschien hebben ze wel gelijk, want hoe normaal een dubbele verliefdheid ook is, het is bijzonder ingewikkeld, omslachtig en het loopt zelden goed af.

Mensen willen geborgenheid, pacten, zekerheid - willen de ander tot op zekere hoogte wederkerig 'bezitten'. Jaloersheid moge dan een aandoening zijn die lijden veroorzaakt(Franz Grillparzer:Eifersucht ist eine Leidenschaft die mit Eifer sucht was Leiden schafft). In die meer sociale betekenis is verliefdheid op twee mensen tegelijk, abnormaal, ze beantwoordt niet aan de door de gemeenschap gestelde norm.

Verliefd zijn op meer dan één persoon is normaal omdat die 'ene ware', de ware Jacob of Jacoba niet bestaat. Op elk potje past meer dan één deksel. ‘De ware’ is niet iemand die je ontdekt of vindt, maar iemand waarvoor je min of meer bewust (doorgaans niet al te bewust) kiest. Je gaat voor hem of haar en probeert ervoor te blijven gaan.

Moreel fout is verliefdheid op twee (of meer) personen zeker niet, al hangt dat natuurlijk af van het standpunt van de beoordelaar en zijn/haar betrokkenheid. De betrokken partijen, drie in jouw geval, kunnen grondig van mening verschillen. Het is aan jou om te beslissen hoe open en eerlijk je bent tegenover beide dames of heren waarop je verliefd bent. Daar moet je zelf mee in het reine zien te komen en blijven beseffen dat er geen gulden middenweg is, dat je op hartjes kunt trappen.

(mei 2008)