Desinformatie | Het benepen denken van Mia Doornaert

In De Standaard van 30.9.2005 pleegde Mia Doornaert een bijzonder ongenuanceerd stuk over de vredesbeweging, die ze vanuit de haar kenmerkende pro-Amerikaanse en ultra-zionistische attitude, gelijkschakelt met anti-Amerikanisme, 'islamo-gauchisme' en meer van dat moois.

Terloops sleurt de barones er ook mijn werk bij:

"...de islamo-gauchistische lijn. Die houdt in dat alle kwaad in de wereld wordt toegedicht aan de Verenigde Staten, het Westen, en niet te vergeten Israël. Ook de campagnes van 11.11.11 dragen daar in grote mate de stempel van.

Zelfs de geschiedenis wordt in dat licht herschreven. Zeer ver daarin gaat de zelfverklaarde historicus Gie Van den Berghe. Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van Auschwitz dichtte hij in het Canvas-programma Nachtwacht (29 januari) de Amerikanen zelfs de schuld toe voor de shoah. 'Hitler wilde de joden niet uitmoorden', aldus de man die er zijn levenswerk van maakt het unieke karakter van de shoah te ontkennen en zo die Europese schandvlek te banaliseren."

En zo gaat de zelden door feiten en kennis gehinderde barones nog een tijdje door. Hieronder een korte reactie op zoveel onzin.

De denkkracht van Mia Doornaert blijft verbazen. In haar 'Simplistische kruistocht' stapelt ze de ene na de andere simplistische stelling op. Dit is geen journalistiek meer, dit is schuldige desinformatie. Doornaert is niet onschuldig, schrijft bijvoorbeeld niet zomaar dat ik er m'n levenswerk van maak 'het unieke karakter van de shoah te ontkennen en zo die Europese schandvlek te banaliseren'. Doornaert kent de wettekst die het ontkennen, minimaliseren en banaliseren van de jodenuitroeiing strafbaar stelt!

Doornaert tilt eraan dat ik de geschiedenis herschrijf en noemt me een 'zelfverklaard historicus'. Mevrouw heeft geen kaas gegeten van geschiedschrijving. Historici zoals ik herschrijven niet 'de' geschiedenis maar bepaalde tijd- en plaatsgebonden, achterhaalde verhalen over voorbije gebeurtenissen. Voor een rechts denkend iemand ben ik geen historicus omdat ik geen diploma's van geschiedkundige maar van moraalwetenschapper heb. Voor wie rekening houdt met wat mensen doen i.p.v. met hun titels, ben ik een historicus wiens geschiedkundige werk werd bekroond met verscheidene gerenommeerde geschiedkundige prijzen.

Naast deze misplaatste persoonsgerichte aanval, simplificeert Doornaert ook op domme wijze een deel van het betoog dat ik acht maand geleden in Nachtwacht heb gehouden. Onderdeel daarvan was dat Hitler aanvankelijkhelemaal niet van plan was de joden uit te roeien. Dat het uiteindelijk wél zo ver gekomen is (Doornaert doet alsof ik dat zou ontkennen!) heeft met vele factoren te maken. Eén ervan was dat de internationale gemeenschap, dat de civilisatie wegkeek van het lot dat de joden trof, weigerde de quota voor joodse immigratie te verhogen (een eerste keer op de conferentie van Evian in 1938).

Misschien moet Mia Doornaert even stoppen met schrijven en enkele degelijke geschiedkundige boeken lezen. Er zijn ook al goede publicaties over de schandelijke medeverantwoordelijkheid van o.m. de VS bij de genocide in Rwanda en de 'bijna-genocide' in Darfoer.

Verschenen in De Standaard, 3 oktober 2005