De mens als huisdier

Hoe komt het dat de verschillen in mensenrassen veel minder divers zijn dan bijvoorbeeld bij hondenrassen? Als je de verschillende mensenrassen met elkaar vergelijkt zie je wel degelijk verschillen in bv beharing, uiterlijke kenmerken etc. Toch is het verschil tussen een mens van bv Aziatische afkomst en een negroïde mens kleiner dan bv het verschil tussen een Deense dog en een pekinees. Wat is daar de wetenschappelijke verklaring voor en is het in theorie mogelijk om een mensenras te creëren die maximaal verschilt met de huidige bekende rassen? (vraag van een 39-jarige man op www.ikhebeenvraag.be

Honden (en andere huisdieren) zijn gericht gekweekt (gekruist) door de mens, de diversiteit is door de mens gezocht, afgestemd op het gebruik dat hij/zij er wil of kan van maken. Op die manier zijn in de loop der eeuwen hondenrassen ontstaan die zozeer verschillen dat ze wel verschillende soorten lijken. Bij huisdieren werd de natuurlijke selectie vervangen door kunstmatige, of menselijke selectie. Die gaat sneller en gerichter in haar werk. 

Mocht de soort mens (homo sapiens sapiens) aan eenzelfde langdurig en gericht proces onderworpen worden, dan zou er inderdaad een zeer verschillend 'ras' gemaakt kunnen worden. Vraag is of dat wenselijk en menselijk is. Want wie immers zou aan dit proces richting geven? Wie zou de beslissingen nemen? Welk type mens zou men (moeten) nastreven? 

Een minderheid van zelfkritische eugenetici (eugenetica = goede geboorte) opperde al op het eerste Internationaal Eugenetisch Congres, in 1912 in Londen, dat de eugenetica, bij gebrek aan supermens, stuurloos is, geen verantwoorde toekomstvisie heeft, niet kan hebben. Maar de meerderheid ging door op haar elitaire, burgerlijke en intellectuele waarden en begon in enkele vooruitstrevende landen met het steriliseren van mentaal gehandicapten. Vanaf 1933 mondde dit in de combinatie met een dictatuur, die van de nazi's, uit in massale dwangsterilisatie, iets later (1939) 'genadedood' en uiteindelijk (tweede helft 1941) de uitroeiing van joden en Roma en Sinti. Het hoeft zo'n vaart niet te lopen, maar het risico bestaat. 

(november 2009)