De eerste navel

Ik zou graag eens weten hoe Adam en Eva ontstaan zijn, geboren dus?(vraag van dertienjarige jongen op www.ikhebeenvraag.be 

Goeie vraag! Adam en Eva hebben nooit bestaan en zijn dus ook nooit geboren. Waren ze dat wel dan zouden ze natuurlijk ouders gehad hebben (daarom is je vraag goed). Adam en Eva zijn schepsels van joodse gelovigen, die zoals alle andere mensen - zoals jij - probeerden te begrijpen waar zij vandaan komen, waar 'de mens' vandaan komt. De gemakkelijkste en meest voor de hand liggende oplossing, zeker in tijden toen men weinig tot niets afwist van biologie en andere wetenschappen, is aannemen dat de eerste mensen kant en klaar geschapen zijn door één of meerdere goden. Bij de joden was dat Jahweh, voor de christenen is dat god-de-vader. In bijbelse zin is Eva geboren uit Adam, geschapen uit één van zijn ribben. De mens (en andere diersoorten en planten) is niet kant-en-klaar ontstaan, maar het resultaat van een bijzonder langdurige proces van vallen en opstaan, voortdurende aanpassing aan een veranderende, veeleisende omgeving. Maar zo zitten we bij de evolutietheorie waarover je - hoop ik - een en ander te horen krijgt op school. 

(mei 2008)