Geen gratis regering | Volksverlakkerij

Blijkbaar is het middenveld nogal tevreden met het meer dan duidelijk centrumrechtse programma van de Vlaamse regering (bijv. http://www.mo.be/nieuws/het-vlaamse-regeerakkoord-reacties-van-het-middenveld).

Geen woord over de openlijke volksverlakkerij, zoals het door Geert Bourgeois herhaaldelijk gedebiteerde, door Kris Peeters en anderen gretig overgenomen ‘Gratis bestaat niet’. Gratis bestaat natuurlijk wel. Het woord komt uit het Latijn en betekent ‘uit goedheid, als gunst’, niet dat het niks kost, wel dat er niets tegenover hoeft te staan.

Dat de vrij geringe hoeveelheden water, gas en elektriciteit die alle burgers zonder onderscheid totnogtoe kregen, uiteindelijk door de staat werden bekostigd, tja, dat zal wel, maar waarom laat men dat dan nu niet bekostigen door de hogere inkomens? Waarom wel prijsvermindering voor ondernemingen, grote en kleine?

Geen nieuwe belastingen en (voorlopig) niet aan de index komen, gaat de verlakkerij door. Maar voor de ‘kleine’ burger doet de manier waarop hij/zij moet inleveren er natuurlijk niet toe.

Schandelijk blijft dat men in deze kapitalistische, productie- en consumptiegerichte samenleving nog steeds weigert rekening te houden met het werkelijke inkomen en bezit van mensen en gezinnen. ‘Iedereen, elk kind, gelijk voor de wet’, verkondigen Bourgeois en Co gelijkhebberig en zelfrechtvaardigend. Maar iemand met een inkomen van 1200 euro per maand even veel geld geven - of kwijt schelden - als iemand die drie, tien of nog meer keer zoveel ‘verdient’, heeft niets te zien met gelijkheid of rechtvaardigheid. Iemand met een fysieke, psychische of financiële handicap op dat vlak op dezelfde wijze behandelen als iemand met minder tegenslag of geluk, is onrechtvaardig. Overigens, is dat zoveel hogere inkomen ‘gratis’, niet op de kap van anderen, die 'kleine' burgers? voor het toekennen en de grootte van kinderbijslag, gratis water of elektriciteit, woonbonus rekening met inkomen en bezit (bijvoorbeeld het al dan niet bezitten van meer dan één onroerend goed). Of waarom die woonbonus niet overgeheveld naar huurders?

Het antwoord kennen we met zijn allen: de economie moet groeien, rijken rijker maken en armen armer: het bijbelse Mattheuseffect.

Gepubliceerd in De Wereldmorgen, 25 juli 2014